Wentylacja centralna – gdzie i dla kogo?

Wentylacja centralna składa się z grupy urządzeń zamkniętych w jednej obudowie. Dzięki niemu pojedyncza jednostka (rekuperator) dostarcza świeże powietrze do budynku, a zużyte odprowadza na zewnątrz przy pomocy kompleksowego systemu wentylacji. Powietrze o odpowiednich parametrach jest dodatkowo oczyszczane przez wbudowany filtr. Centrala oprócz funkcji chłodzenia zapewnia również możliwość grzania, dlatego można ją wykorzystywać stosowanie do aktualnych potrzeb.

Wentylacja centralna ze względu na swoją sprawność i wydajność znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w obiektach użytku publicznego. W tym wpisie wyjaśniamy, gdzie najczęściej wykorzystywany jest ten system wentylacji.

Przykłady zastosowania wentylacji centralnej

Bez dostarczenia świeżego i przefiltrowanego powietrza człowiek nie jest w stanie ani komfortowo przebywać, ani tym bardziej pracować w pomieszczeniach. Wentylacja centralna jest więc konieczna zarówno w przypadku dużych obiektów, w których przebywa wielu ludzi, jak i mniejszych pomieszczeń użytkowanych przez wiele godzin. Nawet na otwartej przestrzeni musi być zastosowany odpowiedni system sprawnego przepływu powietrza.

Centrale wentylacyjne są stosowane we wszelkiego rodzaju lokalach — od domków jednorodzinnych po supermarkety. Sprawna wentylacja jest niezbędna w obiektach handlowych i usługowych, biurach, urzędach, gabinetach.  Odgrywa istotną rolę również w budynkach mieszkalnych. Głównym celem systemów wentylacyjnych jest zapewnienie powietrza o odpowiednich parametrach. Zła jakość powietrza w pomieszczeniach to główna przyczyna pogarszającego się samopoczucia, a w dalszej perspektywie może powodować również problemy zdrowotne. Brak wystarczającej ilości świeżego powietrza w domach czy miejscach pracy powoduje takie objawy jak np. wysuszenie błon śluzowych, podrażnienie oczu, uczucie zmęczenia, duszności, bóle głowy.

Kolejny problem wynikający z nieodpowiedniej wentylacji budynków to wilgotność, a w jej konsekwencji pojawienia się pleśni czy grzybów. Sprawnie działająca wentylacja centralna zapewnia odpowiedni poziom wilgotności, usuwając nadmiar wilgoci powstającej pod wpływem użytkowania pomieszczeń.

 

Ikona adresu
Ikona telefonu